จ.นราธิวาส พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 04:09 น.

จังหวัดนราธิวาส

 

1.กำหนดการนายกรัฐมนตรี

2.องค์ประกอบการเดินทางของนายกรัฐมนตรี

3.กำหนดการปลัดกระทวงมหาดไทย

4.องค์ประกอบการเดินทางของปลัดกระทรวงมหาดไทย

5.คำกล่าวรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

6.เหตุผลและความสำคัญของจุดตรวจเยี่ยมของ นรม. ณ จังหวัดนราธิวาส

7.หนังสืออนุม้ติเดินทางและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.รายงานผลการลงพื้นที่นราธิวาส

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 04:12 น.